İletişim Yayınları tarafından hazırlanan dokuz ciltlik "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce" serisinin ikinci cildi olan, editörlüğünü Ahmet İnsel'in yaptığı "Kemalizm" başlıklı çalışmanın son kısmında yer alan kaynakça esas alınarak hazırlanan bu kısım, Türkiye'de Tek Parti dönemi (1925-1945) ve Kemalizm hakkında sitede sunulanlardan daha geniş çaplı bilgiye sahip olmak isteyenlere yardımcı olabilir.Kurucu Kadronun Eserleri (54)

Atatürk'ün Tamim, Telegraf ve Beyannameleri. 1965. Ankara.

Atatürk, Mustafa Kemal. 1989. Nutuk 1-2. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Atatürk, Mustafa Kemal. 1989. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (3 cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Atay, Falih Rıfkı. 1931. Faşist Roma. Kemalist Tiran ve Kaybolmuş Makidonya. Hakimiyeti Milliye Matbaası.

Atay, Falih Rıfki. 1932. Moskova Roma. Muallim Ahmet Kitaphanesi.

Atay, Falih Rıfkı. 1938. Zeytindağı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Atay, Falih Rıfkı. 1953. Niçin Kurtulmamak? İstanbul: Varlık Yayınları.

Atay, Falih Rıfkı. 1961. Çankaya (2 cilt). İstanbul: Dünya Yayınları.

Atay, Falih Rıfkı. 1963. Batış Yılları. İstanbul: Dünya Yayınları.

Atay, Falih Rıfkı. 1965. İnanç. İstanbul: Tifdruk Matbaacılık.

Atay, Falih Rıfkı. 1966. Atatürkçülük Nedir? İstanbul: Ak Yayınları.

Atay, Falih Rıfkı. 1970. Bayrak. İstanbul: Baha Matbaası.

Bayar, Celal. [1986] 1991. Bir Darbenin Anatomisi — 27 Mayıs İhtilali (Yayına Hazırlayan: İsmet Bozdağ). İstanbul: Emre Yayınları.

Bayar, Celal. [1978] 1998. Atatürk Gibi Düşünmek- Atatürk'ün Metodolojisi (derleyen İsmet Bozdağ). İstanbul: Tekin Yayınevi.

Bayar, Celal. 1999. Celal Boyar'ın Söylev ve Demeçleri, 1920-1953. İstanbul: Türkiye İş Bankası.

Bayar, Celal. 1999. Celal Bayar'ın Söylev ve Demeçleri, DP'nin Kuruluşundan iktidara kadar politik konuşmaları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Bayar, Celal. 1999. Celal Bayar'ın Söylev ve Demeçleri, Seçim Kampanyalarındaki Söylev ve Demeçleri, 1946-1950-1954. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Bayar, Celal. 1999. Celal Bayar'ın Söylev ve Demeçleri, Dış Politika, 1933-1955. İstanbul: Türkiye İş Bankası.

Bayar, Celal. 2000. Şark Raporu (1936 tarihli metinden tıpkıbasim). Ankara: Demokrat Türkiye Yayını.

Bozkurt, M. Esat. [1940, İstanbul Universitesi İnkılap Enstitüsü Yayınları] 1995. Atatürk İhtilali. İstanbul: Kaynak Yayınları.

CHP Halkevlerinin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hülasaları. 1933. Ankara.

CHP Programı. 1935. Ankara: Ulus Basımevi.

CHP Halkevleri 1932-1935: 103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı. 1935. Ankara.

CHP Halkevleri Öğreneği. 1938. Ankara: Recep Ulusoğlu Basımevi.

CHP, 1939'da Halkevleri. 1939. Ankara: Recep Ulusoğlu Basımevi.

CHP Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942. 1942. Ankara.

CHP, Halkevleri ve Halkodalarının Yurd İçinde Dağılışları. 1945. Ankara: Doğuş Matbaası.

CHP, Zor Günleri Halkımızla Birlikte Aşıyoruz. 1979. Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık.

CHP, Ak günlere. CHP Seçim Bildirgesi. 1973. Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık.

CHP, 1976 Demokratik Sol Düşünce Forumu (3 cilt). 1976. Ankara.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhuriyetin Onuncu Yılı. 1933. İstanbul.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), On Beşinci Yıl Kitabı. 1938. İstanbul.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Fatih Halkevi, O'nun İçin Yazılanlar Söylenenler. 1939. İstanbul.

İnan, Afet. 1941. I'Anatolie le Pays de la 'Race' Turquie, Recherches sur les Caractercs Anthropologiques des Populations de la Turquie (Enquete sur 64,000 Individus). Cenevre: Georg & Cie S. A. Librairie de l'Universite.

İnan, Afet. 1943. Türk Tarih Kurumu'nun Arkeoloji Faaliyeti. İkinci Türk Tarih Kongresi, İstanbul: 20-25 Eylül 1937, Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler. İstanbul: Türk Tarih Kurumu Yayını.

İnan, Afet. 1947. Türk Halkının Antropolojik Karakterleri ve Türkiye Tarihi, Türk Irkının Vatanı Anadolu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

İnan, Afet. 1949. Türkiye Tarihi ve Antropolojisi Üzerine. A.O. DTCF Dergisi, Sayı: VII/1. Ankara.

İnan, Afet. 1968. Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.

İnan, Afet (der.). 1969. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

İnan, Afet. 1971. M. Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

İnan, Afet. 1974. "DTCF'de İlk Ders", Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Anma Kitabı. Ankara: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını.

İnan, Afet. 1975. Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

İnan, Afet. 1979. Tarihten Bugüne. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İnan, Afet [Atatürk ve Recep Peker]. [1929] 1988. Medeni Bilgiler ve M, Kemal Atatürk'ün El Yazıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

İnönü, İsmet. 1934. İnkılap Kürsüsünde İsmet Paşanın Dersi. Ülkü 3, Sayı 14 (Nisan). Ankara.

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri. [1946] 1983. Atatürk. İstanbul: İletişim Yayınları.

Peker, Recep. 1933. İnkılap Enstitüsünde Recep Bey'in Konferansları. Yeni Türk Mecmuası, Cilt 1, Sayı 9.

Peker, Recep. 1935. CHP Genel Sekreteri R. Peker'in Söylevleri. Ankara.

Peker, Recep. 1935. İnkılap Dersleri Notları. Ankara: Ulus Basımevi.

Peker, Recep. 1984. İnkılap Dersleri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Sadak, Necmettin. 1938. Sosyoloji, Lise 3 Ders Kitabı. İstanbul.

Sadak, Necmettin. 1939. Sosyoloji. İstanbul: Maarif Matbaası.

Yücel, Hasan Ali. 1937. Pazartesi Konuşmaları. Ankara.

Yücel, Hasan Ali. 1966. Hürriyet Gene Hürriyet. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Diğer Birincil Kaynaklar (177)

Abadan-Unat, Nermin. 1996. Kum Saatini İzlerken. İstanbul: İletişim Yayınları.

Acun, Niyazi. 1947. Ziraat Tarihimize Bir Bakış: Toprak Mahsulleri Ofisi ve Kuruluş Gayeleri. İstanbul: Sinan Matbaası.

Adıvar, Halide Edip. 1992. Türkün Ateşle İmtihanı. İstanbul: Atlas Kitabevi.

Ağaoğlu, Ahmet. 1972. Üç Medeniyet. İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kultür Yayınları.

Akdik, Sara. 1938. "Genetik Bilgisinin Biyolojik, Ekonomik ve Ulusal Bakımdan Ehemmiyeti", Ankara Halkevi Konferansları, Konferanslar Seri 1, Kitap 11. Ankara: CHP Yayınları.

Alpar, Cem (yay. haz.). 1978, 1979, 1980. Kadro, Aylık Fikir Mecmuası (tıpkı basım), 3 Cilt. Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları.

Anadolu Kültür Mozayiği, Bildiri ve Tartışmalar. 14-15 Kasim 1992. Ankara: Halkevleri Yayınları/Sam Yayınları.

Ataç, Nurullah. 1997. Günlerin Getirdiği. İstanbul: Can Yayınları.

Ataç, Nurullah. 1998. Diyelim-Söz Arasında. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Ataç, Nurullah. 2000. Söyleşiler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Atasagun, Yusuf Saim. 1934. Das Landwirtschaftliche Kreditwesen in der Türkei. Berlin.

Atasagun, Yusuf Saim. 1940. Türkiye'de Zirai Kredi Kooperatifleri, 1929-1939. İstanbul: Kenan Basımevi ve Klişe Fabrikası.

Atasagun, Yusuf Saim. 1943. Türkiye'de Zirai Borçlanma ve Zirai Kredi Politikası. İstanbul: Kenan Basımevi.

Atatürk'ün Ekonomi Görüşü. 1982. Ankara: KKK Yayınları (Sayı: 3).

Atatürk El Kitabı. 1981. Ankara: , KKK Yayınları.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz. 1978. Ankara: KKK Yayınları.

Atatürkçülük (Birinci Kitap). 1982. Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Atatürkçülük (İkinci Kitap). 1983. Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Atatürkçülük (Üçüncü Kitap). 1983. Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Atsız, Nihal. 1992. Makaleler 3. İstanbul: Baysan Basım ve Yayın.

Ava, Sabit Osman. 1999. Dinlediklerim, Öğrendiklerim, Söylediklerim ve Yaptıklarım. İstanbul.

Avcıoğlu, Doğan. 1978. Türklerin Tarihi, 1. cilt. İstanbul: Tekin Yayınları.

Avcıoğlu, Doğan. 1984. Türkiye'nin Düzeni, 2. cilt. İstanbul: Tekin Yayınları.

Aydemir, Şevket Süreyya. 1973. İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali. İstanbul.

Aydemir, Şevket Süreyya. 1990. İnkılap ve Kadro. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Aydemir, Şevket Süreyya. 1995. Suyu Arayan Adam. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Aydemir, Talat. 1968. Talat Aydemir'in Hatıraları. İstanbul: Kitapçılık Tic. Ltd. Şti. Yayınları.

Aykut, Şeref. 1936. Edirne Saylavı: Kamalizm, C.H. Partisi Programının İzahı. İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitap Evi.

Batur, Muhsin. 1985. Anılar ve Görüşler. İstanbul: Milliyet Yayınları.

Başgil, Ali Fuat. [1954] 1985. Din ve Laiklik. İstanbul.

Baur, Ervin. 1943. Bioloji Işığı Altında Kültür Sahibi Milletlerin İnkırazları. İzmir: Marifet Matbaası.

Bayar, Turgut. 1939. La Türkiye İş Bankası et l'economie de la Turquie. Montreux: Imprimerie Nouvelle Ch. Corbaz.

Bekata, Hıfzı Oğuz. 1943. "Vatanımız, Hür Vatandaşların Diyarı Olarak Kalacaktır". Çığır, Cilt: 13, Sayı: 22.

Bekata, Hıfzı Oğuz. 1960. Birinci Cumhuriyet Biterken. Ankara: Çığır Yayınları.

Bekata, Hıfzı Oğuz. 1965. Dağların Ardı. Ankara: Kurtuluş Yayınları.

Bekata, Hıfzı Oğuz. 1969. Türkiye'nin Bugünkü Görünüşü. Ankara: Çığır Yayınları.

Belen, Fahri. 1971. Ordu ve Politika. İstanbul: Bakış Matbaası.

Berkes, Niyazi. 1997. Unutulan Yıllar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Beyatlı, Yahya Kemal. 1984. Edebiyata Dair. İstanbul: İstanbul: Fetih Cemiyeti.

Beyatlı, Yahya Kemal. 1986. Siyasi ve Edebi Portreler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

Bezirci, Asım. 1974. 2. Yeni Olayı. İstanbul: Tel Yayınları.

Bilge, Nalan. 1985. Türkiye'de Beden Eğitimi Öğretmeninin Yetiştirilmesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Bilgiç, Sadettin. 1998. Dr. Sadettin Bilgiç'in Hatıraları. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Brandenstein, W. 1943. "Etrüsk Meselesinin Şimdiki Durumu". İkinci Türk Tarih Kongresi, İstanbul: 20-25 Eylül 1937. Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler. İstanbul: Türk Tarih Kurumu.

Brandenstein, W. 1943. "Limni'de Bulunan Kitabe. Etrüsklerin Anadolu'da Neşet Ettiklerine Dair Dil Bakımından En Ehemmiyetli Delil". İkinci Türk Tarih Kongresi. İstanbul: 20-25 Eylül 1937. Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler. İstanbul: Türk Tarih Kurumu.

[Büyük]Ataman, Macide. 1944. "Yabancıdan Türk'e Eş Olur Mu?". Çorumlu, 45 (1 Şubat 1944).

[Büyük]Ataman, Macide. 1944. "Yabanci Eşin Seciyeye Tesiri". Çorumlu, 46 (1 Mart 1944).

Celal Nuri. 1926. Türk İnkılabı. İstanbul: Ahmet Kemal Matbaası.

Çambel, Hasan Cemil. 1932. "Ege Medeniyetinin Menşeine Umumi Bir Bakış". Birinci Türk Tarih Kongresi. Konferanslar, Müzareke Zabıtları. İstanbul: Matbaacılık ve Neşriyat T.A.Ş.

Çeçen, Anıl. ?. Kemalizm ve Yeni Dünya Düzeni. Ankara: ADD Yayını.

Çığ, Muazzez İlmiye. 1990. "Atatürk ve Türkiye'de Çiviyazıları Biliminin Başlaması". Uluslararasi I. Hititoloji Kongresi Bildirileri (19-21 Temmuz 1990). Çorum: Uluslararası Çorum Hitit Festivali Komitesi Yayını.

Darendelioğlu, İlhan. 1968. Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri. İstanbul: Toker Yayınları.

Dilaçar, Agop. 1940. "Alpin Irk, Türk Etnisi, ve Hatay Halkı". CHP Konferansları Serisi, Kitap 19.

Duru, Kazım Nami. 1938. Kemalist Rejimde Öğretim ve Eğitim. İstanbul: Kanaat Kitabevi.

Dümer, Tarık T. 1933. Türkiye İş Bankası: La Banque d'Affaires de Turquie S.A. et Son Role Economique en Turquie. Lozan: Imprimerie Nouvelle.

Ecevit, Bülent. [1968] 1975. Ortanın Solu. İstanbul: Tekin Yayınevi.

Ecevit, Bülent. [1970] 1976. Atatürk ve Devrimcilik. İstanbul: Tekin Yayınevi.

Ecevit, Bülent. 1972. Perdeyi Kaldırıyorum. Ankara.

Ecevit, Bülent. ?. Toplum, Siyaset, Yonetim. Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık.

Ecevit, Bülent. 1977. Umut Yılı 1977. Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık.

Ecevit, Bülent. 1996. Değişen Dünya ve Türkiye. Ankara: DSP.

Emre, Ahmed Cevad. 1912. İktisatta İnkılab: İstihlak Teavün Şirketleri. İstanbul: Matbaa-i Şems (İbrahim Hilmi Kitabevi).

Engin, Arın. 1968. Sümer Türkleri. İstanbul: Atatürkçülük Kültür Yayınları.

Engin, Arın. 1970. Ulusal Eğitim ve Atatürkçülük. İstanbul: Atatürkçülük Kültür Yayınları.

Engin, Arın. 1971. Kuran'da Atatürkçülük ve Kızıl Elma. İstanbul: Atatürkçülük Kültür Yayınları.

Engin, Arın. 1971. Uranüs, Etrusk Türkleri ve Avrupa Düşüncesi ve Kültür Tarihi. İstanbul: Atatürkçülük Kültür Yayınları.

Engin, Arın. 1972. Ko Vadis?. İstanbul: Atatürkçülük Kültür Yayınları.

Engin, Arın. 1972. Atatürkçülük Bildirisi. İstanbul: Atatürkçülük Kültür Yayınları.

Engin, M. Saffet. 1933. "Türk Inkilabının Karakterleri", Yeni Türk Mecmuasi, Cilt: 1, Sayı: 6.

Engin, M. Saffet. 1938. Kemalizm İnkılabının Prensipleri, (2 Cilt). İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Engin, M. Saffet. 1943. "Eti ve Grek Dini Sistemlerinin Mukayesesi", İkinci Türk Tarih Kongresi, 20-25 Eylul 1937. İstanbul: Kenan Matbaası.

Engin, M. Saffet. 1955. Atatürkçülükte Din Ve Dil. İstanbul: Atatürkçülük Kültür Yayınları.

Erhat, Azra. 1979. Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı. İstanbul: Adam Yayınları.

Erhat, Azra. 1997. Mavi Yolculuk. İstanbul: İnkılap Yayınevi.

Erkanlı, Orhan. 1972. Anılar Sorunlar Sorumlular. İstanbul: Baha Matbaası.

Ertem, Sadri. 1939. Fikir ve Sanat. İstanbul: Semih Lütfi Kitabevi.

Esendal, Memduh Şevket. 2001. Kızıma Mektuplar. Bilgi Yayınevi.

Evren Kenan. 1990-1991. Kenan Evren'in Anıları, (4 cilt). İstanbul: Milliyet Yayınları.

Eyuboğlu, Sabahattin. [1973] 1994. Mavi ve Kara. İstanbul: Çağdaş Yayınları.

Feyzioğlu, Turhan. 1975. Millet Yolunda. İstanbul: , Dergah Yayınları.

Feyzioğlu, Turhan. 1987. Atatürk ve Milliyetçilik. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

Fındıkoğlu, Ziyaettin E. 1985. "Kültür Buhranı". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 1.

Genziton, Paul. 1983. Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu. Ankara.

Goloğlu, Mahmut. 1968. Erzurum Kongresi. Ankara: Goloğlu Yayınları.

Goloğlu, Mahmut. 1969. Sivas Kongresi. Ankara: Goloğlu Yayınları.

Goloğlu, Mahmut. 1974. Tek Partili Cumhuriyet (1931-1938). Ankara: Goloğlu Yayınları.

Gökalp, Ziya. "Hars ile Medeniyetin Munasebetleri". Yeni Mecmua, 3/61, 1918.

Gökalp, Ziya. "Aile Ahlakı, Asri Aile ve Milli Aile". Yeni Mecmua, 1/20, 1917.

Gökalp, Ziya. "Bir Kavmin Tetkikinde Takip Olunacak Usul". Milli Tetebbular Mecmuasi, 1/2, 1915.

Gökalp, Ziya. 1976. Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Gökalp, Ziya. 1976. Türk Medeniyet Tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Gökalp, Ziya. 1980. Makaleler IX. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Gökalp, Ziya. 1995. Hars ve Medeniyet. İstanbul: Toker Yayınları.

Günaltay, Şemsettin ve Tankut. 1938. Dil ve Tarih Tezlerimiz Üzerine Gerekli Bazı İzahlar. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Güventürk, Faruk. 1964. Gerçek Kemalizm. İstanbul: Okat Yayınları.

Habil Adem. 1925. İnkılab Zihniyeti: Mustafa Kemallerin Kitabı. İstanbul: Cihan Kutüphanesi.

Halikarnas Balıkçısı. 1994. Hey Koca Yurt. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Halikarnas Balıkçısı. 1995. Arsipel. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Iacopi, G. 1943. "Etrüsk Meselesi ve Bunun Şarktaki Vaziyeti". İkinci Türk Tarih Kongresi, İstanbul: 20-25 Eylül 1937, Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler. İstanbul: Türk Tarih Kurumu.

Irmak, Sadi. 1938. Verasetin Biyolojisi. Ankara Halkevi Konferansları, Seri: 1, Kitap: 1. Ankara: Cumhuriyet Halk Partisi Yayını.

Irmak, Sadi. 1939. "Alman Spor Teşkilatı Üzerine Bir Tetkik". CHP Konferansları Serisi, Kitap: 7. Ankara: Recep Ulusoğlu Basımevi.

İğdemir, Uluğ (yay.haz.). 1969. Sivas Kongresi Tutanakları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

İğdemir, Uluğ. 1976. Yılların İçinden. Ankara.

İkinci Türk Tarih Kongresi. İstanbul: 20-25 Eylul 1937, Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler. 1937. İstanbul: Türk Tarih Kurumu Yayını.

İleri, Suphi Nuri. 1931. Kooperatifçilik. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi.

İleri, Rasih Nuri. 1970. Atatürk ve Komünizm. İstanbul: Anadolu Yayınları.

İlhan, Suat. 1989. Jeopolitik Duyarlılık. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

İlhan, Suat. 2000. Avrupa Birliği'ne Neden Hayır? İstanbul: Ötüken Yayınları.

Kansu, Mazhar Müfit. 1986. Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber (2 Cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Kansu, Nafi Atıf. 1936. "Yeni Fakültemiz". Ülkü, Sayı:6/36, Ankara.

Kansu, Şevket Aziz. 1940. Türk Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi. İstanbul: Maarif Matbaası.

Kansu, Şevket Aziz. 1974. "Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Açılışı ile İlgili Bir Anı", Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Anma Kitabı. Ankara: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını.

Kansu. Şevket Aziz. 1983. "Atatürk ve Cumhuriyet Döneminde Türk Antropolojisi". Atatürk Konferansları VIII, 1975-1976. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Karakurt, Esat Mahmut. 1981. Ankara Ekspresi. İnkılap ve Aka Yayınları.

Kırca, Coskun. 1967. CHP Sosyalist Bir Parti midir? Ankara: Balkanoğlu Matbaası.

Kışlalı, Ahmet Taner. 1994. Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi. Ankara: İmge Kitabevi.

Kışlalı, Ahmet Taner. 1999. Ben Demokrat Değilim. Ankara: İmge Kitabevi.

Komünizmle Mücadele (El Kitabı). 1966. Ankara: Genelkurmay Yayınları.

Kozanoğlu, Aptullah Ziya. 1981. Kızıltuğ. Atlas Kitapevi.

Mumcu, Uğur. 1997. 12 Eylül Adaleti. um:ag Yayınları.

Mumcu, Uğur. 1998. Kürt Dosyası. um:ag Yayınları.

Mumcu, Uğur. 1998. Rabıta. um:ag Yayınları.

Mumcu, Uğur. 1998. Sakıncalı Piyade. um:ag Yayınları.

Nadi, Nadir. 1996. Ben Atatürkçü Değilim. Çağdaş Yayınları.

Osten, H. H. von der. 1943. "Anadolu'da Milattan Önce Üçüncü Binyıl". İkinci Türk Tarih Kongresi, İstanbul: 20-25 Eylül 1937. Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler. İstanbul: Türk Tarih Kurumu.

Özbek, Sail Emin. 1938. La Sümerbank et l'industrialisation de la Turquie sous la Republique Imprimerie du Salut Public. Lyon.

Öztürk, Halil Nimetullah. 1927. "İnkılabın Felsefesi 1, Osmanlı Cemiyetinden Türk Cemiyetine Geçiş". Milli Mecmua, Cilt: 7, No: 80.

Öztürk, Halil Nimetullah. 1927. "İnkılaba Dair". Türk Yurdu, Cilt: 5, No: 31.

Öztürk, Halil Nimetullah. 1930. Halkçılık ve Cumhuriyetçilik ve Türk Halkçılığı ve Cumhuriyeti. İstanbul: Orhaniye Matbaası.

Öztürk, Halil Nimetullah. 1932. "Halil Nimetullah Bey'in Konuşması". Birinci Türk Tarih Kongresi, Konferanslar, Münakaşalar. İstanbul: Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi.

Öztürk, Halil Nimetullah. 1940. "Milli Onur". Yeni Türk Mecmuasi, Sayı 88, 1940.

Öztürk, Halil Nimetullah. 1944. Dilde Osmanlıcadan Türkçeye. İstanbul: Marifet Basımevi.

Öztürk, Halil Nimetullah. 1953. Türkçeleşmek, Layıklaşmak, Çağdaşlaşmak. İstanbul: M. Sıralar Matbaası.

Pittard, Eugene. 1943. "Neolitik Devirde Küçük Asya ile Avrupa Arasında Antropolojik Münasebetler". İkinci Türk Tarih Kongresi, İstanbul: 20-25 Eylul 1937, Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler. İstanbul: Türk Tarih Kurumu.

Reşit Galip. 1932. "Türk Irk ve Medeniyet Tarihine Umumi bir Bakış". Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar, Muzakere Zabıtları. Ankara: T.C. Maarif Vekaleti.

Safa, Peyami. 1963. Doğu-Batı Sentezi. İstanbul: Yağmur Yayınları.

Safa, Peyami. [1938] 1993. Türk İnkılabına Bakışlar. İstanbul: Ötüken Yayınları.

Sait Halim Paşa. Buhranlarımız. İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser Yayınları.

Savaş, Vural. 2000. İrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Saylan, Türkan, 1998. Cumhuriyet'in Bireyi Olmak. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.

Selçuk, İlhan. 1994. Ağlamak ve Gülmek. İstanbul: Çağdaş Yayınları.

Selçuk, İlhan. 1996. İskele Sancak. İstanbul: Çağdaş Yayınları.

Selçuk, İlhan. 1997. Japon Gülü. İstanbul: Çağdaş Yayınları.

Selçuk, İlhan. 1997. Ziverbey Köşkü. İstanbul: Çağdaş Yayınları.

Sertel, Sabiha. 1987. Roman Gibi. İstanbul: Belge Yayınları.

Sertel, Zekeriya. 1977. Hatırladıklarım. İstanbul: Gözlem Yayınları.

Sümer, Nurullah Esat. 1945. Muasır İktisat Nizamı. Ankara.

Süreya, Cemal. 2000. Toplu Yazılar I. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. 1996. Yaşadığım Gibi. İstanbul: Dergah Yayınları.

Tanyol, Cahit. "Dun ve Bugün İrtica-İnkılap". Türk Düşüncesi, Sayı: 5, 1959.

Tanyol, Cahit. "Ordu-Gençlik ve Üniversite", Cumhuriyet, 25 Haziran 1960.

Tanyol, Cahit. "Gerçekçi ve Osmanlı Mustafa Kemal". Yön, Sayı 47, 1962.

Tanyol, Cahit. "Atatürk İlkeleri". Cumhuriyet, 10 Kasım 1962.

Tanyol, Cahit. "Tehlike Çanı III, Çıkar Yol Niçin Sosyalizm?". Yön, Sayı: 124, 1965.

Tanyol, Cahit. "Tehlike Çanı IV, Çıkar Yol Niçin Sosyalizm?". Yön, Sayı: 129, 1965.

Tanyol, Cahit. "Tehlike Çanı V, İslamın Cenneti Sosyalizmdir". Yön, Sayı: 130, 1965.

Tanyol, Cahit. "Türkiye'de Mülkiyet Yapısı ve Sosyalizmi Zorunlu Kılan Nedenler". Yön, Sayı: 134, 1965.

Tanyol, Cahit. "Görünmeyen İşgal". Yön, Sayı: 172, 1966.

Tanyol, Cahit. 1970. Sosyolojik Açıdan Din Ahlak Laiklik ve Politika Üzerine Diyaloglar. İstanbul: Okat Yayınevi.

Tanyol, Cahit. 1981. Atatürk ve Halkçılık. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Tanyol, Cahit. 1990. Çankaya Dramı. İstanbul: , Altın Kitaplar.

Tanyol, Cahit. 1993. Türkler ve Kürtler. İstanbul: Era Yayıncılık.

Tanyol, Cahit. 1994. Laiklik ve İrtica. İstanbul: Altın Kitaplar.

Tanyol, Cahit. 1998. Schopenhauer'da Ahlak Felsefesi. İstanbul: Gendaş.

Tanyol, Cahit. "Hayinliğin Böylesi". Cumhuriyet, 15 Mayıs 1999.

Tarcan, Selim Sırrı. 1930. Bugünkü Almanya. İstanbul: Maarif Vekaleti.

Tarcan, Selim Sırrı. 1929. Garpta Hayat. İstanbul: Maarif Vekaleti.

Tonguç, İ. Hakkı. 1947. Canlandırılacak Köy. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Turan, Osman. 1993. Türkiye'de Manevi Buhran Din ve Laiklik. İstanbul.

Turan, Şerafettin. 1981. Atatürk ve Ulusal Dil. TDK Yayınları.

Turhan, Mümtaz. [1965] 1980. Atatürk İlkeleri ve Kalkınma. İstanbul: Yağmur Yayınevi.

Tarih 2, Ortazamanlar. 1931. İstanbul: Maarif Vekaleti.

Tarih 4. Türkiye Cumhuriyeti. 1934. İstanbul: Maarif Vekaleti.

Uluslararasi I, Hititoloji Kongresi Bildirileri (19-21 Temmuz 1990). 1990. Çorum: Uluslararası Çorum Hitit Festivali Komitesi Yayını.

Ünaydın, Ruşen E. Atatürk, Tarih ve Dil Kurumları, Hatıralar. 1954. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Yalman, Ahmet Emin. 1938. Gerçeklesen Rüya. İstanbul.

Yalman, Ahmet Emin. 1997. Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim. İstanbul: Pera Turizm ve Ticaret.
İkincil Kaynaklar (209)

Acar, Feride. 1998. Türkiye Üniversitelerinde Kadın Öğretim Üyeleri. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler içinde, derleyen Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Ağaoğlu, Samet. 1972. Demokrat Parti'nin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri. İstanbul: Baha Matbaası.

Ahmad, Feroz. 1985. İttihatçılıktan Kemalizme. İstanbul: Kaynak Yayınları.

Ahmad, Feroz. 1993. The Making of Modern Turkey. Londra: Routledge.

Aksoy, Muammer. 1977. Sosyalist Enternasyonal ve CHP. İstanbul: Tekin Yayınevi.

Akşin, Sina (der). 1989. Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye Tarihi 1908-1980. İstanbul: Cem Yayınları.

Akşin, Sina. 1997. Türkiye'nin Önünde Üç Model. İstanbul: Telos Yayınları.

Alangu, Tahir. 1968. Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman. İstanbul: İstanbul Matbaası.

Aral, Yeşim. 1998. Türkiye'de Kadın Milletvekillerinin Değişen Siyasal Rolleri, 1934-1980. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler içinde, derleyen Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Aral, Zehra. 1998. Kemalizm ve Türk Kadını. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler içinde, derleyen Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Ayda, Adile. 1971. Les Etrusques etaient-ils des Turcs? Paris.

Ayda, Adile. 1985. Les Etrusques etaient des Turcs (Preuves). Ankara.

Aydemir, Şevket Süreyya. 1968. İkinci Adam, 3 cilt. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Aydemir, Şevket Süreyya. 1969. Menderes'in Dramı. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

Aydemir, Şevket Süreyya. 1992. Tek Adam, (3 cilt). İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

Ayvazoğlu, Beşir. 1989. İslam Estetiği ve İnsan. İstanbul: Çağ Yayınları.

Baykan, Aysegül; Ötüş-Baskett, Belma (derleyenler). 1999. Nezihe Muhittin ve Türk Kadını. İstanbul: İletişim Yayınları.

Behar, Büşra Ersanlı. 1996. İktidar ve Tarih. İstanbul: Afa Yayınları.

Belge, Murat. 1998. Edebiyat Üstüne Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Berkes, Niyazi. 1979. Türkiye'de Çağdaşlaşma. Ankara: Doğu-Batı Yayınları.

Bila, Hikmet. 1999. CHP 1919-1999. İstanbul: Şefik Matbaası.

Bila, Fikret. 2001. Phoenix: Ecevit'in Yeniden Doğuşu. İstanbul: Doğan Kitap.

Birand, M. Ali. 1986. Emret Komutanım. İstanbul: Milliyet Yayınları.

Bora, T.; Kıvanç, O. 1996. "Yeni Atatürkçülük", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 13.

Bora, Tanıl. 1998. "Milli Kimliğim Kuruluş Döneminde Resmi Metinlerde 'Yunan Düşmanlığı' Neden Eksikti, Nereye Gitmişti?". Defter. Sayı: 32.

Bora, Tanıl. 1998. Türk Sağının Üç Hali: Milliyetçilik, Muhafazakarlık, İslamcılık. İstanbul: İletişim Yayınları.

Boratav, Korkut. 1974. 100 Soruda Türkiye'de Devletçilik. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Boratav, Korkut. 1981. Kemalist Economic Policies and Etatism. Atatürk: Founder of a Modern State içinde, derleyenler Ali Kazancıgil ve Ergun Özbudun. Hamden: Archon Books.

Boratav, Korkut. 1982. Türkiye'de Devletçilik. Ankara: Savaş Yayınları.

Boratav, Korkut. 1988. Türkiye İktisat Tarihi, 1908-1985. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Bozdağ, İsmet. Atatürk'ün Fikir Kaynakları (yazı dizisi), Milliyet, 15 Kasım 1974.

Bolugiray, Nevzat. 1991. Sokaktaki Askerin Dönüşü. İstanbul: Milliyet Yayınları.

Cizre, Ümit. 1999. Muktedirlerin Siyaseti: Merkez-Sağ-Ordu-İslamcılık. İstanbul: İletişim Yayınları.

Copeaux, Etienne. 1998. Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Coşkun, A. 1978. Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol. İstanbul: Tekin Yayınevi.

Çağatay, Nilüfer; Nuhoğlu Soysal, Yasemin. 1990. Uluslaşma Süreci ve Feminizm Üzerine Karşılaştırmalı Düşünceler. 1980'ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar içinde, derleyen Şirin Tekeli. İstanbul: İletişim Yayınları.

Çakır, Serpil. 1994. Osmanlı Kadın Hareketi. İstanbul: Metis Yayınları.

Çavdar, Tevfik. 1999. Türkiye'nin Demokrasi Tarihi 1839-1950. Ankara: Kırali Matbaası.

Çeçen, Anıl. 1990. Halkevleri. Ankara: Gündoğan Yayınları.

Çıkar, Mustafa. 1997. Hasan Ali Yücel. İstanbul: İş Bankası Yayınları.

Çulhaoğlu, Metin. "Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Ararken Yolunu Yitiren Adam." Toplum ve Bilim, Sayı: 78, Güz 1998.

Demircioğlu, Halil. "Antropoloji ve Tarih". A.Ü. DTCF Dergisi, VI/1-2, 1948.

Demirdirek, Aynur. 1993. Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışlarının Bir Hikayesi. Ankara: İmge Yayınevi.

Demirel, Ahmet. 1994. Birinci Meclis'te Muhalefet. İstanbul: İletişim Yayınları.

Demirel, Ahmet. 1996. Ali Şükrü Bey'in Tan Gazetesi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Durakbaşa, Ayşe. 2000. Halide Edib, Türk Modernleşmesi ve Feminizm. İstanbul: İletişim Yayınları.

Durukan, Hüseyin (haz.). 1991. Türkiye Nasıl Laikleştirildi. İstanbul: Çıdam Yayınları.

Eliçin, Emin Türk. 1970. Kemalist Devrim İdeolojisi. İstanbul: Ant Yayınları.

Erdentuü, Aygen; Burçak, Berrak. 1998. "Political Tunning in Ankara: a Capital, as Reflected in its Urban Symbols and Images." International Journal of Urban and Regional Research 22(4).

Erdoğan, Necmi. 2000. Kalpaksiz Kuvvacilar, Kemalist Sivil Toplum Kuruluşları. Türkiye'de Sivil Toplum ve Milliyetçilik içinde, derleyenler Yerasimos S., Seufert G, Vorhoff K. İstanbul: İletişim Yayınları.

Erişirgil, Mehmet Emin. 1984. Ziya Gökalp, Bir Fikir Adamının Romanı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Erer, Tekin. Yassıada ve Sonrası, 2 Cilt. İstanbul: Yeni Matbaa.

Eroğul, Cem. [1970 ]1990. Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi. Ankara: İmge Kitabevi.

Ertan, Temuçin Faik. 1994. Kadrocular ve Kadro Hareketi. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.

Evin, A.; Heper, M. (derleyenler). 1988. State, Democracy and the Military in Turkey in the 1980's. Berlin & New York: Walter de Gruyter.

Frey, Frederick. 1965. The Turkish Political Elite. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Gevgilili, Ali. 1987. Yükseliş ve Düşüş. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Giritli, İsmet. 1970. Kemalizm. İstanbul.

Gök, Fatma. 1990. Türkiye'de Eğitim ve Kadınlar. 1980'ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar içinde, derleyen Şirin Tekeli. İstanbul: İletişim Yayınları.

Göktürk, Halil İbrahim. 1977. Melih Cevdet'in Olaylar ve Görüşler'inden Aydemir'i Değerlendirme. Bilinmeyen Yönleriyle Şevket Süreyya Aydemir: Yaşamı, Görüşleri, Eserleri içinde. Ankara: Arı Matbaası.

Göle, Nilüfer. 1993. "Liberal Yanılgı." Türkiye Günlüğü (23).

Gülalp, Haldun. 1984. "Nationalism, Statism and the Turkish Revolution, An Early Dependency Theory." Review of Middle Eastern Studies (4).

Gürbilek, Nurdan. 1992. Vitrinde Yaşamak. İstanbul: Metis Yayınları.

Gürkan, Celil. 1986. 12 Mart'a Beş Kala. İstanbul.

Güvenç, Bozkurt. 1996. Türk Kimligi, Kültür Tarihinin Ana Kaynakları. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Hanioğlu, Şükrü. 1984. "Osmanlı Aydını ve Bilim." Toplum ve Bilim 4(27).

Hughes, Preston. 1994. Atatürkçülük ve Türkiye'nin Demokratikleşme Süreci. İstanbul: Milliyet Yayınları.

İlhan, Atilla. 1999. Hangi Atatürk. Ankara: Bilgi Yayınevi.

İnsel, Ahmet. 2000. Solu Yeniden Tanımlamak. İstanbul: İletişim Yayınları.

İnsel, Ahmet. 1996. Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye: Kalkınma Sürecinde Devletin Rolü. Ayrıntı Yayınları.

İnsel, Ahmet. 1995. Türkiye Toplumunun Bunalımı. İstanbul. Birikim Yayınları.

İrem, Nazım. 1997. "Kemalizm ve gelenekçi-muhafazakarlık." Toplum ve Bilim 4(74).

İrem, Nazım. 1999 "Muhafazakar modernlik ve Türkiye'de Bergsonculuk." Toplum ve Bilim 4(82).

Jordan, S.R. 1939. Report on Economic and Commercial Conditions in Turkey. Londra: H.M.S.O.

Kadıoğlu, Ayşe. 1993. "Devletini Arayan Millet, Almanya Örneği." Toplum ve Bilim (62).

Kandiyoti, Deniz. 1988. "Slave girls, temptresses and comrades, images of women in the Turkish novel." Feminist Issues 8(1).

Kandiyoti, Deniz. 1989. Women in the Turkish State, Political Actors or Symbolic Pawns?. Women-Nation-State içinde, derleyenler N. Yuval Davis ve E Anthias. Londra: MacMillan.

Kansu, Aykut. 1998. Kemalist 'Yeni Düzen' Projesine Direniş, 1920-1923. Birinci Meclis içinde, derleyen Cemil Koçak. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayını.

Kansu, Aykut. 2001. Prens Sabahaddin'in Düşünsel Kaynakları ve Aşırı-Muhafazakar Düşüncenin İthali. Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce 1: Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi içinde, derleyen Mehmet O. Alkan. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kaplan, Mehmet et al. 1992. Atatürk Devri Fikir Hayatı (2 cilt). Ankara: Kültür Bakanlığı.

Kaplan, Mehmet et al. 1992. Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal (2 cilt). Ankara: Kültür Bakanlığı.

Karaömerlioğlu, M. Asım. 1998. "Köy Enstitüleri Üzerine Düşünceler." Toplum ve Bilim (76).

Karaömerlioğlu, M. Asim. 2001. "Tek-Parti Döneminde Halkevleri ve Koycülük." Toplum ve Bilim (88).

Kardam, Ahmet. 1976. CHP Nedir? Ne Değildir? Ankara: Dike Yayınları.

Karpat, Kemal. 1967. Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller. İstanbul.

Karpat, Kemal. 1970. "The Military and Politics in Turkey, 1960-64: A Socio-Cultural Analysis of a Revolution." American Historical Review (65).

Kaynardağ, Arslan. Ocak 1998. "Türkiye'de Hümanizm Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi." Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni (9).

Kepenek, Yakup; Yentürk, Nurhan. 1996. Türkiye Ekonomisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Keser, İlhan. 1993. Türkiye'de Siyaset ve Devletçilik. Ankara: Gündoğan Yayınları.

Keyder, Çağlar. 1993. Türkiye'de Devlet ve Sınıflar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Keyder, Çağlar. 1993. Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye, 1923-1929. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Kili, Suna. 1969. Kemalism. İstanbul: Robert College Publication.

Kili, Suna. 1975. Tarih Açısından Kemalizmin Özü ve Oluşumu. Atatürk Devrimleri 1, Milletlerarasi Sempozyumu Bildirileri içinde. İstanbul: İ.Ü. Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Kili, Suna. 1976. 1960-1975 Dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gelişmeler: Siyaset Bilimi Açısından Bir İnceleme. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Kirby, Fay. 1962. Türkiye'de Köy Enstitüleri. Ankara: İmece Yayınları.

Köker, Levent. 1984. "Yokolmanın Eşiğinde Bir Fikir: İlerleme." Toplum ve Bilim (27).

Köker, Leent. 1990. Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Köker, Levent. 1996. "Kimlik krizinden meşruluk krizine: Kemalizm ve sonrası" Toplum ve Bilim (71).

Köker, Levent. 1998. İki Farklı Siyaset. Ankara: Vadi Yayınları.

Kuruç, Bilsay. 1987. Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi. Ankara: Bilgi Yayınları.

Kuruç, Bilsay. 1993. Belgelerle Türkiye İktisat Politikasi, 2 Cilt (1933-1935). Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.

Kutay, Celal. 1982. 100. Yaşında Celal Bayar'a Armağan. İstanbul: Tercüman Gazetesi Yayını.

Kuyaş, Ahmet. 1996. The Ideology of the Revolution: An Inquiry into Şevket Süreyya Aydemir's Interpretation of the Turkish Revolution. Montreal: McGill University.

Küçük, Yalçın. 1984-1986. Türkiye Üzerine Tezler, 3. Cilt. İstanbul: Tekin Yayınları.

Küçükömer, İdris. 1968. Düzenin Yabancılaşması/Batılılaşma. İstanbul: Ant Yayınları.

Lemer, D.; Robinson, Richard. 1960-61. "Swords and Ploughshares: The Turkish Army as a Modernizing Force." World Politics (13).

Lewis, Bernard. 1961. The Emergence of Modern Turkey. Londra: Oxford University Press.

Mahçupyan, Etyen. 1994. "Kemalizm: Bir Geçiş Dönemi." Türkiye Günlüğü. (28).

Mardin, Şerif. 1973. Center-periphery relations, a key to Turkish politics. Daedalus.

Mardin, Şerif. [1976] 1995. İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.

Mardin, Şerif. [1991] 1995. Türk Modernleşmesi, Makaleler 4. İstanbul: İletişim Yayınları.

Mardin, Şerif. [1992] 1995. Türkiye'de Din ve Siyaset. İstanbul: İletişim Yayınları.

Mardin, Şerif; Abel, Olivier; Arkoun Mohammed. 1995. Avrupa'da Etik, Din ve Laiklik. İstanbul: Metis Yayınları.

Mardin, Şerif. 1997. Projects as Methodology, Some Thoughts on Modern Turkish Social Science. Rethinking Modernity and National Identity in Turkey içinde, derleyenler Sibel BozDoğan, Reşat Kasaba. Seattle, London: University of Washington Press.

Mazıcı, Nurşen. 1989. Türkiye'de Askeri Darbeler ve Sivil Rejime Etkileri. İstanbul: Gür Yayınları.

Meriç, Cemil. 1983. "Batılaşma." Cumhuriyet Donemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 1.

Oktay, Ahmet. 2000. Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları. İstanbul: Tüm Zamanlar Yayınları.

Oy, Aydın. 1989. Şiir Dünyamızda Atatürk. Ankara: TDK.

Okyar, Osman; Nalbantoğlu, H. Ünal (derleyenler). 1973. Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler/Tartışmalar, 8-10 Haziran 1973. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Onaran, Mustafa Şerif. 1975. "Esendal." Türk Dili Dergisi. (286).

Öğün, Süleyman Seyfi. 1995. Modernleşme, Milliyetçilik ve Türkiye. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Öğün, Süleyman Seyfi. 1997. "Türk Muhafazakarlığının Kültür Kökleri ve Peyami Safa'nın Kültür Yanılgısı." Toplum ve Bilim (74).

Ökçün, A. Gündüz. 1971. Türkiye İktisat Kongresi, 1923-İzmir: Haberler, Belgeler, Yorumlar. Ankara A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.

Ökçün, A. Gündüz. 1997. 1920-1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim Şirketlerinde Yabancı Sermaye. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayını.

Öncü, Ayşe. 1979. Uzman Mesleklerde Türk Kadınları. Türk Toplumunda Kadın içinde, derleyen Nermin Abadan-Unat, Ankara: Sosyal Bilimler Derneği.

Önder, H. Kış-Bahar 1996. "Kemalizm ya da Türk Devriminin Felsefesi Nedir?." Mürekkep.

Öymen, Örsan. 1987. Bir İhtilal Daha Var 1908-1980. İstanbul: Milliyet Yayınları.

Özbudun, Ergun. 1981. The nature of the Kemalist political regime. Atatürk Founder of a Modern State içinde, derleyenler Ali Kazancigil, Ergun Özbudun. Londra: C. Hurst & Company.

Özbudun, Ergun. 1992. 1921 Anayasası. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.

Özbudun, Ergun. 1995. Türkiye'de Devlet Seçkinleri ve Demokratik Siyasal Kültür. Türkiye'de Demokratik Siyasal Kültür içinde, derleyenler Ergun Özbudun, Ersin Kalaycıoğlu, Levent Köker. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı.

Özbudun, Ergun. 1997. Milli Mücadelede ve Cumhuriyetin Resmi Belgelerinde Yurttaşlık ve Kimlik Sorunu. Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik içinde, yayına hazırlayan Nuri Bilgin. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Özbudun, Ergun. 1997. Constitution Making and Democratic Consolidation in Turkey. Institutions and Democratic Statecraft içinde, editörler Metin Heper, Ali Kazancigil, Bert Rockman, Bert, A. Colorado: Westview Press.

Özbudun, Ergun. 1998. Turkey: Crises, Interruptions, and Reequilibrations. Perspectives on Democracy in Turkey içinde, editör Ergun Özbudun. Ankara: Turkish Political Science Association.

Özdağ, Ümit. 1997. Menderes Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali. İstanbul: Boyut Yayınları.

Özdağ, Ümit. 1991. Ordu-Siyaset İlişkileri. Ankara: Gündoğan Yayınları.

Özdemir, Hikmet. 1986. Yön Hareketi. Ankara: Bilgi Yayınları.

Özdemir, Hikmet. 1989. Rejim ve Asker. İstanbul: Afa Yayınları.

Özdoğan, Günay Göksu. 2001. "Turan"dan "Bozkurt"a. İstanbul: İletişim Yayınları.

Öztürkmen, Arzu. 1998. Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik. İstanbul: İletişim Yayınları.

Özveren, Eyüp. "The Intellectual Legacy of the Kadro Movement in Retrospect." METU Studies in Development 23(4).

Paklar, Selahaddin. 1961. Die Sumerbank und ihr Einfluss auf die Entwicklung der Turkischen Industrie. Stutgart: Photodruck und Buchbinderarbeit der Photocopie.

Parla, Taha. 1993. Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm. İstanbul: İletişim Yayınları.

Parla, Taha. 1993. Türkiye'de Anayasalar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Parla, Taha. 1994. Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları: Atatürk'ün Nutuk'u, Cilt 1. İstanbul: İletişim Yayınevi.

Parla, Taha. 1994. Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 2. İstanbul: İletişim Yayınları.

Parla, Taha. 1995. Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları: Kemalist Tek Parti İdeolojisi ve CHP'nin Alti Ok'u, Cilt 3. İstanbul: İletişim Yayınları.

Parla, Taha. 1995. Türkiye'nin Siyasal Rejimi 1980-1989. İstanbul: İletişim Yayınları.

Perinçek, Doğu. 1994. Kemalist Devrim 2: Din ve Allah. İstanbul: Kaynak Yayınları.

Rabelais, François. 2000. Gargantua. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Rustow, Dankwart A. 1959. "The Army and the Founding of the Turkish Republic." World Politics (4).

Rustow, Dankwart A. 1981. The Founding of A Nation-State, Atatürk's Historic Achievement. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Sağlamer, K. 1974-1977. Ecevit Olayı: Bir Başbakanın Doğuşu, 3 cilt. İstanbul: Tekin Yayınevi.

Savran, Sungur. 1992. Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri. İstanbul: Kardelen Yayınları.

Schick, Irvin; Tonak, Ahmet (derleyenler). 1987. Turkey in Transition, New Perspectives. New York & Oxford: Oxford University Press.

Selçuk, Sami. 1998. Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Selçuk, Sami. 1999. Demokrasiye Doğru. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Selçuk, Sami. 2000. Özlenen Demokratik Türkiye. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Selçuk, Sami. 2001. Türkiye'nin Demokratik Dönüşümü. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Sirman, Nükhet. 1989. "Feminism in Turkey, A Short History." New Perspectives on Turkey 3(1).

Simav, Akın. 1975. Turan Güneş'in Siyasal Kavgaları. İzmir: İstiklal Matbaası.

Steinhaus, Kurt. 1973. Atatürk Devrimi Sosyolojisi. İstanbul: Sander Yayınları.

Sümer, Rıza. 1990. Sporda Demokrasi. Ankara.

Şenşekerci, Erkan. 2000. Türk Devriminde Celal Bayar. İstanbul: Afa Basım Yayın.

Tanör, Bülent. 1992. Türkiye'de Yerel Kongre İktidarları. İstanbul: Afa Yayınları.

Tanör, Bülent. 1993. Atatürk'un Anayasal Tezi. Geçmişten Geleceğe Atatürk içinde. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları.

Tanör, Bülent. 1994. Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu. İstanbul: BDS Yayınları.

Tanör, Bülent. 1994. İki Anayasa 1961-1982. İstanbul: Beta Basım Dağıtım.

Tanör, Bülent. 1995. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri. İstanbul: Der Yayınları.

Tanör, Bülent. 1997. Siyasal Tarih (1980-1995). Türkiye Tarihi 5: Bugünkü Türkiye 1980-1995 içinde, yayın yönetmeni Sina Akşin. İstanbul: Cem Yayınevi.

Tanör, Bülent. 1997. Türkiye'de Demokratiklefme Perspektifleri. İstanbul: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği.

Tanör, Bülent. 1998. Türkiye'de Kongre İktdarları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Tanör, Bülent. 2000. Kurtuluş Kuruluş. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.

Tekeli, İlhan; İlkin, Selim. 1977. 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayını.

Tekeli, İlhan; Şaylan, Gencay. 1978. "Türkiye'de Halkçılık İdeolojisinin Evrimi." Toplum ve Bilim (6-7).

Tekeli, İlhan; llkin, Selim. 1982. Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayını.

Tekeli, İlhan; İlkin, Selim. 1984. "Türkiye'de Bir Aydın Hareketi: Kadro." Toplum ve Bilim (24).

Tekeli, Şirin. 1982. Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat. İstanbul: Birikim Yayınları.

Tekeli, Şirin, 1990. The Meaning and Limits of Feminist Ideology in Turkey. Women, Family and Social Change in Turkey içinde, derleyen Ferhunde Özbay. Bangkok: UNESCO.

Tezel, Yahya S. 1994. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 1923-1950. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Timur, Taner. 2000. Toplumsal Değişme ve Üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi.

Timur, Taner. 1993. Türk Devrimi ve Sonrası. Ankara: İmge Kitabevi.

Timur, Taner. 1991. Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum, Kimlik. İstanbul: , Afa Yayınları.

Timur, Taner. 1991. Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş. İstanbul: İletişim Yayınları.

Tonguç, Engin. 1970. Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç. İstanbul: Ant Yayınları.

Toprak, Zafer. 1977. Halkçılık İdeolojisinin Oluşumu. Atatürk Doneminin Ekonomik ve Toplumsal Tarihiyle İlgili Sorunlar Sempozyumu içinde. İstanbul: İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunları Derneği.

Toprak, Zafer. 1984. "Osmanlı Narodnikleri, 'Halka Doğru' Gidenler." Toplum ve Bilim (24).

Toprak, Zafer. 1988. "Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti, Kadın Askerler ve Milli Aile." Tarih ve Toplum (51).

Toprak, Zafer. 1988. "Halk Fırkasından Önce Kurulan Parti, Kadınlar Halk Fırkası." Tarih ve Toplum (51).

Toprak, Zafer. 1992. Popülizm ve Türkiye'deki Boyutları. Tarih ve Demokrasi, Tarık Zafer Tunaya'ya Armağan içinde. İstanbul: İstanbul Öğretim Üyeleri Derneği.

Toprak, Zafer. 1998. Bir Yurttaş Yaratmak: Muasır Medeniyet için Seferberlik Bilgileri, 1923-1950. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Tunaya, Tarık Zafer. 1981. Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük. Ankara: Turhan Kitabevi.

Tunaya, Tarık Zafer. [1989] 2000. Türkiye'de Siyasi Partiler, Cilt III, İttihat ve Terakki/Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Tunçay Mete. [1989] 1992. T.C.'de Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931). İstanbul: Cem Yayınları.

Turan, İlter. 1991. "Stability Versus Democracy: The Dilemma of Turkish Politics." Toplum ve Ekonomi (2).

Türkeş, Mustafa. 1999. Uluscu Sol Bir Akım: Kadro Hareketi (1932-1934). Ankara: İmge Kitabevi.

Türkoğlu, Pakize. 1997. Tonguç ve Enstitüleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Tütel, Eser. 1997. Seyr-i Sefain: Öncesi ve Sonrası. İstanbul: İletişim Yayınları.

Ulutan, Burhan. 1982. Celal Bayar'ın Ekonomik Politikasi ve Uygulamaları. 100. Yaşında Celal Bayar'a Armağan içinde. İstanbul: Tercüman Gazetesi Yayını.

Uygun, Hamza. 1982. Cahit Tanyol. Türk Toplumbilimcileri, Cilt 1, derleyen Emre Kongar. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Üstel, Füsun. 1990. "Tek Parti Döneminde Köycülük İdeolojisi ya da Nusret Kemal Köymen." Tarih ve Toplum (74).

Üstel, Füsun. 1993. "Eritme Potasından Çok Kültürcülüğe, Amerika Birleşik Devletlerinde Etnik Topluluklar." Toplum ve Bilim (67).

Walstedt, Bertil. 1980. State Manufacturing Enterprise in a Mixed Economy: The Turkish Case. Washington, D.C.: The Johns Hopkins University Press, The World Bank/Baltimore ve Londra.

Weiker, Walter E. 1966. Political Tutelage and Democracy in Turkey.

Weiker, Walter E. 1967. 1960 Türk İhtilali. İstanbul: Cem Yayınları.

Yalçın, Alemdar. 1988. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı. Günce Yayınları.

Yazar, M. Behçet. 1999. Edebiyatçılar Alemi. 21. Yüzyıl Yayınları.

Yeşilkaya, Neşe G. 1999. Halkevleri, İdeoloji ve Mimarlık. İstanbul: İletişim Yayınevi.

Yıldız, Ahmet. 2001. "Ne Mutlu Türküm Diyebilene!" Türk Ulusal Kimliğinin Etno-seküler Sınırları (1919-1938). İstanbul: İletişim Yayınları.

Zürcher, Erik Jan. 1995. Modernleşen Türkiye'nin Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.
Teorik Kaynaklar (95)

Anderson, B. 1993. Hayali Cemaatler. İstanbul: Metis Yayınları.

Apter, David. 1969. The Politics of Modernization. Chicago: University of Chicago Press.

Arrighi, Giovanni. 2000. Uzun Yirminci Yüzyıl. Ankara: İmge Yayınları.

Barck, Karlheinz. Güz-Kış 1992. "Walter Benjamin and Erich Auerbach, Fragments of a Correpondence." Diacritics (22).

Baudin, Louis. 1942. Le Corporatisme: Italie, Portugal, Allemagne, Espagne, France. Paris: Librairie generate de droit et de jurisprudence.

Bendix, Reinhard. 1970. Tradition and Modernity Reconsidered. Embattled Reason, Essays on Social Knowledge içinde. New York: Oxford University Press.

Binder, Leonard et al (derleyenler). 1971. Crises and Sequences in Political Development. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bowen, Ralph H. [1947] 1971. German Theories of the Corporative State with Special Reference to the Period 1870-1919. New York: Russell and Russell.

Boyer, John W. 1981. Political Radicalism in Late Imperial Vienna: Origins of the Christian Social Movement, 1848-1897. Chicago: University of Chicago Press.

Boyer, John W. 1995. Culture and Political Crisis in Vienna. Christian Socialism in Power; 1897-1918. Chicago: University of Chicago Press.

Braudel, Fernand. 1992. Tarih Üzerine Yazılar. Ankara: İmge Yayınları.

Breuilly, John. 1994. The Sources of Nationalist Ideology. Nationalism içinde, derleyenler John Hutchinson ve Anthony D. Smith. Oxford: Oxford University Press.

Burrows, Mathew. 1986. "'Mission Civilisatrice', French Cultural Policy in the Middle East, 1860-1914." The Historical Journal 29(1).

Carlyle, Thomas. [1841] 1976. Kahramanlar. İstanbul: Kutluğ Yayınları.

Carr, Edward Hallett. 1945. Conditions of Peace. Londra: MacMillan.

Carr, Edward Hallett. 1949. The Twenty Years' Crisis 1919-1939. Londra: MacMillan.

Chatterjee, P. 1996. Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası. İstanbul: İletişim Yayınları.

Coker, Francis William. Organismic Theories of the State: Nineteenth Century Interpretations of the State as Organism or as Person. New York: AMS Press, Inc.

D'encausse, Helene Carrere; Schramm, Stuart. 1965. Le marxisme et I'Asie 1853-1964. Paris.

Diaz-Andreu, Margarita. 1996. Constructing Identities through Culture, The Past in the Forging of Europe. Cultural Identity and Archaeology, The Construction of European Communities içinde, derleyenler: P Graves-Brown, S. Jones ve C. Gamble. Londra, New York: Routledge.

Elbow, Matthew H. [1953] 1966. French Corporative Theory, 1789-1948: A Chapter in the History of Ideas. New York: Octagon Books Inc.

Elwitt, Sanford. 1974. The Making of the Third Republic: Class and Politics in France, 1868-1884. Baton Rouge: Louisiana State University Press.

Elwitt, Sanford. 1986. The Third Republic Defended: Bourgeois Reform in France, 1880-1914. Baton Rouge: Louisiana State University Press.

Finer, Samuel. 1962. The Man on Horseback, The Role of the Military in Politics. Londra: Pall Mall.

Frantz, Constantin. 1862. Kritife aller Parteien. Berlin: Ferdinand Schneider.

Janowitz, Morris. 1971. The Professional Soldier, A Social and Political Portrait. New York: Free Press.

Jayyusi, Selma Khadra (derleyen). 1987. Modern Arabic Poetry, An Anthology. New York: Columbia University Press.

Johnson, John (derleyen). 1962. The Role of the Military in Underdeveloped Countries. Princeton: Princeton University Press.

Johnston, William M. 1972. The Austrian Mind: An Intellectual and Social History, 1848-1938. Los Angeles ve Londra: University of California Press.

Jusdanis, G. 1998. Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür. İstanbul: Metis Yayınları.

Gellner, Ernest. 1964. Thought and Change. Londra: Weidenfeld and Nicholson.

Giddens, Anthony. 1990. Pozitivizm ve Elestiricileri. Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi içinde, Tom Bottomore, Robert Nisbet. Ankara: Verso Yayınları.

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.

Grimm, Dieter. 1973. Solidaridat als Rechtsprinzip: Die Rechts- und Staatslehre Leon Duguits in ihrer Zeit. Frankfurt am Main: Athenaum Verlag.

Harke, Heinrich. 1995. The Hun is a Methodical Gap, Reflections on the German Tradition of Pre- and Proto-history. Theory in Archaeology, A World Perspective içinde, derleyen Peter J. Ucko. Londra, New York: Routledge.

Hauser, Arnold. 1951. The Social History of Art. Londra: Routledge.

Hobsbawm, Eric J. 1989. Devrim Çağı 1789-1848. Ankara: V Yayınları.

Hopkins, Terence K.; Wallerstein, Immanuel. 1999. Geçiş Çağı. İstanbul: Avesta Yayınları.

Howarth, David; Yannis Stavrakakis. 2000. Introducing discourse theory and political analysis. Discourse Theory and Political Analysis, Identities, Hegemonies and Social Change içinde, derleyenler David Howarth, AletttaJ. Norval ve Yannis Stavrakakis. Manchester: Manchester University Press.

Huntington, Samuel. 1957. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil- Military Relations. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Huntington, Samuel. 1965-1966. "Siyasal Gelişme ve Siyasal Bozulma." Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 22-23(1-4).

Huntington, Samuel. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven, Londra: Yale University Press.

Kaldor, Mary; Vashee, Basker (derleyenler). 1997. Restructuring the Global Military Sector, Volume 1. Londra, New York: New Wars, Pinter.

Kaldor, Mary; Albrecht, Ulrich; Schmeder, Genevieve (derleyenler). 1998. Restructuring the Global Military Sector; Vol 2, The End of Military Fordism. Londra, New York: Pinter.

Kaldor, Mary (derleyen). 2000. Restructuring the Global Military Sector, Vol 3, Global Insecurity. Londra ve New York: Pinter.

Kannengiesser, A. 1905. "Sind die Etrusker Indogermanen?" Politisch- Anthropologische Revue 4(12).

Keane, John (derleyen). 1993. Sivil Toplum ve Devlet. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kiberd, Declan. 1995. Inventing Ireland. Londra: Jonathan Cape.

Kossinna, Gustaf. 1941. Die Deutsche Vorgeschichte, Eine hervorragend nationale Wissenschaft. Leipzig: Johann Umbrosius Earth Verlag.

Krause, Werner. 1962. Werner Sombarts Weg vom Kathedersozialistnus zum Faschismus. Berlin: Rutten & Loening.

Kuçuradi, Ionna. 1988. Etik. Ankara: Meteksan Yayınları.

Laclau, Ernesto. 1990. New Reflections on the Revolution of Our Time. Londra: Verso.

Laclau, Ernesto. 2000. Evrenselcilik, Kimlik ve Özgürleşme. İstanbul: Birikim Yayınları.

Landauer, Carl. 1983. Corporate State Ideologies: Historical Roots and Philosophical Origins. Berkeley: University of California, Institute of International Studies.

Lefort, C. 1986. The Political Forms of Modem Society, Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism. Cambridge: Polity.

Lefort, C. 1988. Democracy and Political Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lerner, R.E.; Meacham, S.; Burns, E.M. 1993. Western Civilizations, Their History and Their Culture. New York, Londra: W W. Norton & Company. Inc.

Locke, John. 1960. Two Treatises of Government. Oxford: Oxford University Press.

Lukes, Steven. 1975. Emile Durkheim: His Life and Work. Harmondsworth: Penguin.

Macpherson, C.B. 1962. The Political Theory of Possessive Individualism. Oxford: Oxford University Press.

Macpherson, C.B. 1984. Demokrasinin Gerçek Dünyası. Ankara: Birey ve Toplum Yayınları.

Magnarella, P.J.; Türkdogan, O. 1976. "The Development of Turkish Social Anthropology." Current Anthropology 17(2).

Mandel, Ernest. 1991. Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları. İstanbul: Yazın Yayınları.

Manoilescu, Mihail. 1929. Theorie du protectionisme et de I'echange international. Paris: Marcel Giard.

Manoilescu, Mihail. 1934. Le Siecle du corporatisme. Paris: Felix Alcan.

Manoilescu, Mihail. 1936. Le Parti unique. Paris: Les Oeuvres Franchises.

Manoilescu, Mihail. 1941. Die einzige Partei als politische Institution der neuen Regime. Berlin: Verlaganstalt Otto Stollberg.

Miliband, Ralph. 1973. The State in Capitalist Society. Londra: Quartet Books.

Miliband, R.; Poulantzas, N.; Laclau E. 1977. Kapitalist Devlet Sorunu. İstanbul: Birikim.

Mises, Ludwig von. 1981. Socialism: An Economic and Sociological Analysis. Indianapolis: Liberty Classics.

Moskos, Charles et al (derleyenler). 2000. The Postmodern Military. Oxford: Oxford University Press.

Mosse, George L. 1991. The Nationalization of the Masses, Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich. Ithaca, Londra: Cornell University Press.

Nehru, Jawaharlal. 1941. Toward Freedom: The Autobiography of Jawaharlal Nehru. New York.

Poggi, Gianfranco. 1991. Çağdaş Devletin Oluşumu: Sosyolojik Bir Yaklaşım. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.

Polanyi, Karl. 2000. Büyük Dönüşüm. İstanbul: İletişim Yayınları.

Sarıibrahimoğlu. "New Horizons," Janes Defence Weekly, 28 Şubat 2001.

Sartori, Giovanni. 1993. Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı.

Serres, M. 1982. Knowledge in the Classical Age, La Fontaine and Descartes. Hermes, Literature, Science, Philosophy içinde. Baltimore: The Johns Hopkins University.

Smith, Anthony D. 1994. Milli Kimlik. İstanbul: İletişim Yayınları.

Sombart, Werner. 1962. The Jews and Modern Capitalism. New York: Colier Books.

Spivak, G.C. 1988. Can the Subaltern Speak? Marxism and the Interpretation of Culture içinde, derleyenler C. Nelson and L. Grossberg. Urbana, Chicago: University of Illinois Press.

Stepan, Alfred (derleyen). 1973. Authoritarian Brazil, Origins, Policies and Future. New Haven: Yale University.

Stocking, Jr., George W. 1988. Bones, Bodies, Behavior: Essays on Biological Anthropology. Madison: University of Wisconsin Press.

Sugar, Peter E. 1967. "The Rise of Nationalism in the Habsburg Empire." Austrian History Yearbook III.

Taylor, Charles. 1995. Modernliğin Sıkıntıları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Trigger, Bruce G. 1989. A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Urry, James. 1993. Before Social Anthropology: Essays on the History of British Anthropology. Chur, İsviçre: Harwood Academic Publishers.

Waldeyer, W. 1903. "Eröffnungsrede" Correspondenzblatt der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft (34).

Wallerstein, Immanuel. 1997. Sosyal Bilimleri Düşünmemek. İstanbul: Avesta Yayınları.

Weber, Eugen. 1976. Peasants into Frenchman: The Modernization of Rural France 1870-1914. Stanford: Stanford University Press.

Weber, Max. 1978. Economy and Society. Berkeley: University of California Press.

Weindling, Paul. 1989. Health, Race and German Politics between National Unification and Nazism, 1870-1945. Cambridge: Cambridge University Press.

Wikander, Ulla. 1979. Kreuger's Match Monopolies, 1925-1930: Case Studies in Market Control Through Public Monopolies. Stockholm: LiberForlag.

Zizek, S. 1998. The Spectre is Still Roaming Around!: An Introduction to the 150th Anniversary Edition of the Communist Manifesto. Zagrep: Arkzin D.O.O.

Zizek, S. 1999. The Ticklish Subject, The Absent Centre of Political Ontology. Londra: Verso.